Pomažemo organizacijama i pojedincima u procesima promjene i razvoja

Područja djelovanja unutar kojih ćemo vam rado pružiti potporu

Organizacijski razvoj

Organizacijski razvoj

Kao konzultant, u radu koristim suvremene i inovativne pristupe organizacijskim ...

Saznaj više
Coaching

Coaching

Coaching kao metoda razvoja je prikladan za voditelje na svim razinama koji žel...

Saznaj više
Psihoterapija

Psihoterapija

Kao psihoterapeut, pomažem klijentima u rješavanju različitih problema poput ...

Saznaj više

Reference

Iza mene je gotovo dvadeset godina rada u područjima upravljanja ljudskim resursima, organizacijskog razvoja, savjetodavnog i psihoterapijskog rada. Radeći s pojedincima i organizacijama osvjestila sam moć razumijevanja dinamike funkcioniranja kao ključ promjene.

U radu s kiljentima naglasak stavljam na dijalog, razvoj kvalitetnog odnosa s klijentom te podršku klijentima u pronalasku vlastitih kapaciteta za kvalitetno funkcioniranje i promjenu.

Aktualno

Očevi - superheroji? Nekad i sad

Očevi - superheroji? Nekad i sad

Da parafrazram Tolstoja, sve sretne obitelji danas ipak nisu nalik jedna na drug...

Sandra Čanić • 04.09.2022.

Program održive promjene i mentalne kondicije

Program održive promjene i mentalne kondicije

Kontakt i informacije o novoj grupi i posebnim cijenama na: 098260726, sandra.ca...

Sandra Čanić • 29.01.2022.

Program za gestalt praktičara u organizacijama (GPO)

Program za gestalt praktičara u organizacijama (GPO)

Inovativni spoj gestalt terapije i organizacijskog razvoja! Prva grupa je popu...

Sandra Čanić • 29.01.2022.

Upoznajte me

Iza mene je gotovo dvadeset godina rada u područjima upravljanja ljudskim resursima, organizacijskog razvoja, savjetodavnog i psihoterapijskog rada. Radeći s pojedincima i organizacijama osvjestila sam moć razumijevanja dinamike funkcioniranja kao ključ promjene.

U radu s kiljentima naglasak stavljam na dijalog, razvoj kvalitetnog odnosa s klijentom te podršku klijentima u pronalasku vlastitih kapaciteta za kvalitetno funkcioniranje i promjenu.

Saznaj više