USLUGE

Konzalting u području organizacijskog razvoja

Područja organizacijskog razvoja i promjena postaju sve složenija, a reducirane, unaprijed određene i jednoznačne metodologije ne rješavaju na odgovarajući način nesigurnost i jedinstvenost nastalih promjena.

Moj model rada je primarno pristup geštalt praktičara u organizaciji, koji na suvremen i provjeren način spaja principe geštalt terapije i organizacijskog razvoja. Ovaj pristup se pokazuje efikasnim upravo u kompleksnim situacijama , kada „klasični“ načini ne uspijevaju dati adekvatne odgovore.

Za ovaj organizacijske promjene geštalt praktičara najvažnije je da praktičari i klijenti rade zajedno i uče zajedno iz iskustva promjena. Ovo praktičan pristup usmjeren na akciju koji uključuje zajedničko istraživanje i ocjenu ishoda. Umjesto naglaska na  alatima “za stvaranje promjene“, vjerujemo da su promjena i protok prirodni poredak stvari. Kao gestalt praktičar, usredotočena sam na podizanje svijesti o otporu promjenama i kreativno eksperimentiranje s načinima kako (ponovno) pokrenuti sustav. Rješenja su stoga svježa i kreativna te su uvijek individualizirana kako bi zadovoljila potrebe klijenta i njegovu određenu situaciju.

Usluge iz područja upravljanja ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima označava niz sustava, procesa i politika koje imaju za cilj učinkovito, efikasno i adekvatno odgovoriti na tekuće i buduće potrebe za planiranjem, praćenjem, evaluacijom i motivacijom zaposlenih unutar organizacije. Bilo da ste veliki sustav i trebate podršku u određenom segmentu menadžmenta ljudskih resursa, poput odabira zaposlenika, ili ste mali sustav kojemu je potrebna podrška vezano za definiranje ili poslagivanje samih procesa, na temelju svog bogatog iskustva iz ovog područja, dobivenog kroz rad u različitim branšama, vam mogu pružiti potrebnu podršku.

Edukacije

U dogovoru i prema potrebi klijenata, pružam usluge edukacija iz područja ljudskih resursa, organizacijskih promjena i mentalnog zdravlja općenito. Edukacije su skrojene isključivo po mjeri i prema potrebama korisnika. Neke od mogućih tema su upravljanje učinkom zaposlenika, razvoj zaposlenika, upravljanje stresom, organizacijski „wellbeing“, asertivna komunikacija, emocije u poslu i ostale srodne teme.

Coaching

Coaching kao metoda razvoja je prikladan za voditelje na svim razinama koji žele „izoštriti“ svoju sposobnost pokretanja promjena u svojim timovima, odjelima i organizacijama. Coaching je podrška menadžerima i profesionalcima u razvoju uspješnog vodstva. U okruženju u kojemu brzina promjena i nemogućnost dugoročnog planiranja karijere postaju sve veći izazov, moj zadatak kao coacha je često pomoći klijentima u tranziciji.

Ciljevi coaching mogu biti:

  • Rad na vještinama (rukovodne, pregovaračke, vještine utjecanja i druge).
  • Rad na izvedbi (rješavanje različitih postojećih rukovodnih i profesionalnih problema).
  • Razvoj za novu ulogu (priprema za novo radno mjesto, vođenje visoko produktivnih timova i sl.).
  • Osobni razvoj prema klijentovim interesima i zahtjevu (dovršavanje nedovršenih poslova, razvoj samopouzdanja, razvoj emocionalne inteligencije).
  • Pronalaženje smisla (primjerice: postizanje većeg zadovoljstva svojom ulogom ili priprema za značajnu profesionalnu promjenu).

Prema potrebi i prema željama klijenata, u radu koristim provjerene psihodijagnostičke instrumente, poput međunarodni priznate Hogan procjene

OSOBNI RAZVOJ I PSIHOTERAPIJA za pojedince, parove i grupe

  • Geštalt terapija
  • Osobno savjetovanje
  • Rješavanje konflikata

Više informacija o uslugama možete dobiti na upit (sandra.canic@movis.hr, kontakt).

Leave a Reply